Sven Adersson Storm & Kajsa Olofsdotter

Sven Adersson Storm &
Kajsa Olofsdotter

--.-- α 124 / 125

124. Sven Adersson Storm
1806-1866

125. Kajsa Olofsdotter
1805-1862Child