Christian Pieterszen van Doorn & Tryntje Shubber

Christian Pieterszen van Doorn &
Tryntje Shubber

--.-- α 6180 / 6181

6180. Christian Pieterszen van Doorn
1635-1686

6181. Tryntje Shubber
1635-1666Child